Производство и пакетаж на суперхрани и биохрани

На площ от 300 кв. м. е разположена производствената база на Smart Organic. Разработена е HACCP система за производството и се прилага Система за добри хигиенни и търговски практики.

В производствената база са разположени 4 пакетиращи машини и работят  14 човека обучени и тясно специалзирани в спецификата на работата. Функциите на машиините са събразени с типа продукти, които пакетираме- прахообразни, ядки, бобови и други.

На ден могат да се пакетират над 12000 продукта. Машините и персоналът в пакетажното отделение са водещ фактор за задвижването на качествени продукти и висока ефективност на фирмата.