НАШАТА КОМПАНИЯ

SMART ORGANIC ДНЕС

Продажби в 50 държави

IFS

Собствена IFS-сертифицирана производствена база

Над 250 служители

R&D

Опитен екип, посветен на развитие и иновации

12,000,000 евро оборот

БИЗНЕС ЕДИНИЦИ

СВЕТЪТ НА SMART ORGANIC ДНЕС

Локално земеделие, глобален обхват.

Корпоративна социална отговорност

Посветени сме на това да предлагаме продукти от биологично земеделие с контролирани методи на обработка на почвите, без замърсяване на околната среда.

Партнираме на организации, които се занимават с опазването на природата (NGO “For The Earth”) и с хуманитарни и образователни каузи (фондация “Изкуството да живееш”).

Подкрепяме Българската хранителна банка с регулярни дарения на хранителни продукти и доброволчески труд.