Sodasan

Sodasan е компания с 20 годишен опит, която произвежда щадящи околната среда перилни и почистващи препарати. В продължение на години, продуктите са доразвити и оптимизирани от компанията в собствени лаборатории, така че да задоволят и най-капризните клиенти.

Команията има екологична политика свързана с опазване на околната среда, икономично използване на ресурсите и предпочитане на билкови суровини от органично земеделие. Част от суровините идват от държави от Третия свят по проекти за справедлива търговия.

За енергийните нужди на компанията се използва енергия от възобновяеми източници.

Днес продуктите на Sodasan са подходящи и за най-взискателните клиенти. Те са лесни за използване, ефективни в почистването и икономични при използването на водата като ресурс.

Виж още

9

Иконмично използване на ресурсите

9

Предпочитане на билкови суровини от органично земеделие

9

Използване на суровини от справедлива търговия

9

Енергия от регенеративни източници

9

Подходящи и за най-взискателните клиенти