Нашият екип

Нашият екип се състои от млади и талантливи професионалисти, споделящи каузата на компанията за създаване на иновативни, качествени и здравословни био продукти, които осигуряват по – добро здраве за обществото и спомагат за опазване на околната среда.

В момента в Smart Organic се трудят над 100 човека в следните направления: търговия и продажби, връзки с клиенти и управление на доставки, производство, складова дейност и транспорт, маркетинг, продуктов мениджмънт, финанси, счетоводство, човешки ресурси и др.